waarom isoleren?

Stijgende energiekosten

We kunnen er niet meer omheen, jaarlijks stijgen de energiekosten. Ook moeten we ons bewust worden dat het  tijdperk van fossiele brandstoffen onverbiddelijk op zijn einde loopt.

Europa wil het woningenergiegebruik met 80% reduceren tegen 2050.

lampen
natuur

Mileuvriendelijk

Warmte kan uit de woning ontsnappen via ramen, muren, het dak en de vloer. Als je dat tegengaat door isolatie aan te brengen, hoeft de verwarming minder hard te stoken. Die energiebesparing levert milieuvoordeel op, omdat een lager gasverbruik zorgt voor minder uitputting van fossiele brandstoffen en minder uitstoot van broeikasgassen.

Besparing

De meeste investeringen in isolatie verdienen zich terug, want je bespaart daardoor geld op de energierekening. Vooral in oude(re) huizen valt grote winst te behalen. Een slecht geïsoleerd huis gebruikt per jaar 2.200 m3 gas voor verwarming. Een goed geïsoleerd huis heeft maar 700 m3 gas nodig. Dat scheelt 930 euro per jaar!

milieu

 

waarom buitengevelisolatie?

Het grootste argument om dit systeem toe te passen is de energiebesparing. Bij elk project, of het nu een nieuwbouw of een renovatie betreft, zijn er nog een aantal redenen om dit systeem toe te passen:

 • Gevelisolatie zorgt voor een verfraaiing van de gevel
 • De isolatiedikte is in principe onbegrensd, dit in tegenstelling tot andere isolatiemethodes
 • Geen ruimteverlies binnenshuis
 • Milieuvriendelijk: lagere CO2 uitstoot
 • Weinig warmteverlies

 Gevelisolatie biedt ook technische verbeteringen.

 • Thermische spanningen in de buitenmuur worden hierdoor tegengegaan.
 • Koudebruggen kunnen veelal eenvoudig vermeden worden.

Gevelisolatie verhoogt het leef comfort in de woning:

De bouwfysica toont aan, dat het aanbrengen van een isolatielaag aan de buitenzijde van een gevel, de beste manier van isoleren is bij gevels van (bewoonde) gebouwen.

 • De geïsoleerde buitenwand slaat overdag de warmte die in het gebouw geproduceerd wordt op. ‘S avonds en ‘s nachts, als er niet meer gestookt wordt, staat de wand deze opgeslagen warmte naar binnen af.
 • Een gelijkmatige verwarming van de woning is het resultaat, het warmte-accumulerend vermogen wordt hierdoor optimaal benut.
 • Het opheffen van ‘valse tocht’: lucht die door een niet geïsoleerde wand afkoelt zakt naar beneden, dit wordt ervaren als tocht.
 • Een muur met gevelisolatie koelt minder snel af waardoor ‘valse tocht’ hierdoor niet zal optreden

Op een koude niet geïsoleerde gevel kan condensatie optreden hierdoor is er kans op schimmelvorming. Een goed geïsoleerde muur blijft warm en voorkomt zo condensatie. De genomen isolatiemaatregelen moeten zodanig zijn dat de woning geventileerd kan blijven.

OPVULLEN VAN DE SPOUW ISOLATIE AAN DE BINNENKANT BUITENGEVELISOLATIE
 +

de binnen- en buitenafwerking blijven behouden

+

het uizicht langs buiten blijft ongewijzigd

+

isolatie wordt niet onderbroken

+

geen ruimteverlies

de muur moet waterdicht en droog blijven

+

de meest koudebruggen kunnen vermeden worden

sterke thermische en hygrische belasting van de gevel (risico op scheuren en vorstschade

er kunnen nieuwe koudebruggen onstaan en reeds aanwezige koudebruggen kunnen benadrukt worden

+

eenvoudige controle van de plaating

enkel mogelijk als de spouw breed genoeg is (min. 4cm)

het binnenvolume vermindert

+

geen plaatsverlies langs buiten

uiterst delicaat indien de gevel geschilderd of geglazuurd is

thermische belasting op de gevel (risico op scheuren)

+

beschermde gevel

de isolatiedikte is beperkt tot de spouwbreedte

de binnenafwerking moet opnieuw uitgevoerd worden

+

weinig eisen ten aanzien van de mechanische karakeristieken van de bestaande gevel (cohosie, voerst enz…)

verhoogd risico op waterinfiltratie

risico op inwendige condensatie

+

geen invloed op de binnenafwerking

de muur moet waterdicht en droog blijven

de thermische massa vermindert (zomercomfort)

+

de dichtheid van de gevel verbetert

de eventuele koudebruggen worden benadrukt (lateien enz…)

+

de thermische massa blijft behouden

resten van eventuele mortelresten creëren koudebruggen

het uitzicht langs buiten ondergaat een aantal wijzigingen

BOVENDIEN:

Als we een besparing van 80% energiegebruik willen realiseren moet de isolatiewaarde van de gevel een waarde hebben van RC 6,5-10

opvullen van de spouw isolatie aan de binnenkant buitengevelisolatie
RC MAX = 1.8 RC MAX = 2.5-10

met een dikte van 20cm isolatie

=

GROOT RUIMTEVERLIES

RC MAX = 2.5-10

                                                                                                                                                                        

bron tabel: isolatie van bestaande muren P. Demesmaecker, ing., hoofdadviseur, afdeling ‘tecnisch advies’, WTCB                                                                            

Wij gebruiken cookies om het surfen voor jou nog makkelijker en persoonlijker te maken, meer informatie

Deze site is standaard ingesteld op 'cookies toestaan", om je de beste mogelijke blader ervaring te geven. Als je deze site blijft gebruiken zonder je cookie instellingen te wijzigen, of als je klikt op "Accepteren" hieronder, dan geef je toestemming voor het gebruik van Cookies.

Sluiten